แบตเตอรี่รถยนต์

     แบตเตอรี่รถยนต์นั้น ถือเป็นอ่ะไหล่และหัวใจสำคัญ ทำหน้าที่ ป้อนกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์เพื่อให้ทำงานได้ เช่น มอเตอร์สตาร์ท ระบบจุดระเบิด ในขณะที่สตาร์ทรถยนต์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง ด้วย เช่น ระบบไฟส่องสว่าง วิทยุ เป็นต้น

     แบตเตอรี่รถยนต์ ไม่ใช่แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เป็นแหล่งเก็บไฟฟ้าสำรองหลักของรถยนต์ เมื่อใดก็ตามที่ไดร์ชาร์จ หรือ alternator ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าระบบหลัก ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันทวงที เช่น เปิดใช้ระบบไฟเยอะกว่าปกติ เช่นติดอุปกรณ์ไฟเพิ่มเติม เครื่องเสียงรถยนต์ ระบบไฟแสงสีต่างๆ การขับขี่ในตอนกลางคืนซึ่งใช้ระบบไฟเยอะกว่าปกติ (ไฟซีนอน) ระบบไฟรถยนต์ก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้

 

แบตเตอรี่รถยนต์

 

     ขณะเดียวกันถ้าไดร์ชาร์จทำงานได้ดีขึ้น หรือหมุนเร็วขึ้น ก็จะมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้งาน ซึ่งก็จะถูกส่งกลับเข้าไปยังแหล่งเก็บไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่) ซึ่งเป็นการถ่ายเทจากที่สูงลงที่ต่ำ กระแสไฟฟ้าสูง ลงสู่ที่ต่ำ จนกว่าจะเต็มแบตเตอรี่จะถูกจ่ายไฟออกอย่างเดียวก็เฉพาะตอนสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น เพื่อส่งกระแสไฟเข้าสู่มอเตอร์สตาร์ท และระบบต่างๆของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด และทำงานแล้ว ไดร์ชาร์จก็จะทำหน้าที่ประจุไฟเข้าแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง นั่นก็หมายความว่ากระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายออกไป และถูกประจุเพิ่มเข้าไป หมุนเวียนเข้าออกแบตเตอรี่อยู่เสมอ ไม่ได้จ่ายออกไปจนหมดอย่างเดียว

 

แบตเตอรี่จะหมดได้ก็มีอยู่เพียง 2 กรณี คือ

  1. แบตเตอรี่เก็บกักเก็บไฟไว้ได้จำนวนน้อย หรือไม่ได้เลย หมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์เฉลี่ย 1 – 2 ปีครึ่ง)
  2. ไดร์ชาร์จทำงานผิดปกติ หรือบกพร่อง ซึ่งทำให้ประจุไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่รถยนต์ได้น้อยมากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือไม่สามารถประจุไฟเข้าไปได้เลย

 

    ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ ที่ให้บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่ ส่งพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการอย่างแท้จริง “ร้านคาร์แบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง” จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ทุกแบรนด์ชั้นนำของไทย อาทิ แบตเตอรี่ GS 3K Panasonic FB Boliden Bosch  Puma Yuaza Varta Hitachi ทั้งในราคาแบบปลีกและส่ง  สนใจแวะซื้อได้ที่ร้านคาร์แบตเตอรี่24 หรือโทรส่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ได้ที่  084-099-4357, 084-098-6197 (ตลอด 24 ชม.)

แบตเตอรี่รถยนต์