Yuasa แบตเตอรี่

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง

โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197

 

Yuasa แบตเตอรี่

MODEL : NS60
Yuasa แบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : NS60L
Battery Yuasa NS60L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : MF2000R MAX
MF2000 MAXR

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : MF2000L MAX
YUASA MF2000MAX L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : 55D23
55D23L Yuasa Battery

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : N50Z
N50ZR Battery Yuasa

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : N50ZL
N50ZL Yuasa

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : 80D26R
80D26R Battery Yuasa

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : 80D26L
yuasa battery 80D26L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : NS100M
NS100MR yuasa battery

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS100ML
์NS100ML Yuasa Battery

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NX120R
Battery Yuasa NX120R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NX120L
NX120L แบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : 105D31R
105D31R1

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : 105D31L
105D31L YUASA BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : MF3000R MAX
MF3000MAXR

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : MF3000L MAX
MF3000LMAX

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : DIN65
DIN65 Battery

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 245 – สูง 190

MODEL : DIN75
DIN75

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190

MODEL : MFDIN75
yuasa battery MF-DIN75

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง

โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197