3K แบตเตอรี่

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง

โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197

 

3K แบตเตอรี่

MODEL : NS40Z

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 35

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201
MODEL : NS60

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : N50Z

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 50

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : N70Z
N70Z Battery 3K

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS100
3K NS100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS100L
3K NS100L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS120
NS120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS120L
NS120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : 105D31
3K BATTERY 105D31R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : 105D31L
3K BATTERY 105D31R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : VS60
3k VS60R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : VS60L
3k BATTERY VS60L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : VS80
VS80 R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : VS80L
VS80 R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : VS100
VS100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

อมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : VS100L
VS100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : VS120
VS120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 16

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : VS120L
VS120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 16

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : VS150
VS120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : VS150L
VS120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : VDS65
VDS65 3k BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 245 – สูง 190

MODEL : VDS65R
VDS65 3k BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 245 – สูง 190

MODEL : VDS75
VDS75 BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190

MODEL : VDS75R
VDS75R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190

MODEL : VDS100
VDS100 3k BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 356 – สูง 190

MODEL : DIN65

VDS100 3k BATTERYBattery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 245 – สูง 190

MODEL : DIN100
VDS100 3k BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 172 – ยาว 365 – สูง 190

MODEL : N100

N100 3K

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 172 – ยาว 406 – สูง 210

MODEL : N120
N120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 21

แอมป์ : 120

Size (mm.) : กว้าง 180 – ยาว 502 – สูง 210

MODEL : N150
N150 3k BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 25

แอมป์ : 150

Size (mm.) : กว้าง 220 – ยาว 505 – สูง 210

MODEL : N200
N150 3k BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 33

แอมป์ : 200

Size (mm.) : กว้าง 276 – ยาว 518 – สูง 216

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง

โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197


เงื่อนไขการรับประกัน 3K Battery

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น 3K รับประกัน 12 เดือน ชนิดเติมน้ำกลั่น แบบ SMS ชนิดแห้ง รับประกัน 15 เดือน นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่

2. การ รับประกันของแบตเตอรี่ 3K นั้นจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้เช่นไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯผู้ผลิตทุกกรณี

4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ไม่มีการตอกวันที่ติดตั้งหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่
  • สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยมีการใช้งานเกินกำลังหรือใช้ผิดประเภท
  • แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรือการต่อพ่วงผิดขั้ว
  • ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาตามคู่มือการใช้งาน
  • ไฟ ชาร์จเกิน (Over Charge) จ่ายไฟเกิน ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
  • เปลือก, ฝา, จุก, ผนังแบตเตอรี่ แตกเป็นรอยร้าวเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก