GS แบตเตอรี่

     สนใจสั่งซื้อ GS Battery กรุณาติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง ได้ที่เบอร์โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197

 

MODEL : N40Z
 N40Z

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 35

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201

MODEL : N50
N50Z

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 50

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : 46B24L
46B24L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : 46B24R
46B24R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : NS60L
NS60L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : NS60
NS60L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : N50Z
N50Z

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : N50L
N50ZL

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : 80D26
80D26

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : 75D26L
75D26L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL :
N70Z

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL :NS100
NS100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS100L
NS100L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : G120
G120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : G120L
G120L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : 105D31
105D31

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : 105D31L
105D31L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : EXTRA150
EXTRA150L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : EXTRA150L
EXTRA150L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : Q85
Q85

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 230 – สูง 200

MODEL : D60
D60L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : D60L
D60L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : D80
D80

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : D80L
D80L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 70

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : D120
D120L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : D120L
D120L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : D105
D105D31R1

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : D105L
D105D31L1

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : DIN55
DIN55

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 245 – สูง 190

MODEL : DIN75
DIN75

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190

MODEL : DD80
DD80

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190

MODEL : DIN100
DIN100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 365 – สูง 190

MODEL : N100
N1001

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 406 – สูง 210

MODEL : N120
N120

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น :21

แอมป์ : 120

Size (mm.) : กว้าง 210 – ยาว 502 – สูง 210

MODEL :
N150

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น :25

แอมป์ : 150

Size (mm.) : กว้าง 220 – ยาว 505 – สูง 210

MODEL : N200

N200 Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 33

แอมป์ : 200

Size (mm.) : กว้าง 276 – ยาว 518 – สูง 216

 

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง

โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197

 


 เงื่อนไขการรับประกัน GS Battery

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น GS รับประกัน 12 เดือนชนิดเติมน้ำกลั่น แบบ MFS ชนิดกึ่งแห้ง รับประกัน12เดือน นับจากวันเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่หรือวันที่ติดตั้ง

2. การรับประกันจะไม่รับประกันอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทของผู้ใช้ ขาดการดูแลการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ หรือไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขตัวแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาติใดๆจากทางบริษัทฯทุกกรณี

4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ไม่มีการตอกวันที่ระบุขายหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
  • สะพานไฟ, ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี
  • แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรืพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้ว
  • ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาตามคู้มืการใช้งาน
  • ชาร์จไฟเกิน (Over Charge) ระบบไดชาร์จ จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
  • เปลือก, ฝา, จุก, ขั้ว, ผนังเซลล์แตกเป็นรอยตำหนิจากการใช้งานหรือเกืดจากการโดนกระแทก