FB BATTERY

FB แบตเตอรี่

แบตเตอรี่รถยนต์ FB Battery สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้ากับร้านคาร์แบตเตอรี่24 ได้ที่เบอร์โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197

MODEL : 38B19R
FB แบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 35

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201

MODEL : 38B19L
FB Battery 38B19R1

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 35

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201

MODEL : SG-50L SUPERGOLD
SG50L แบตเตอรี่ เอฟบี

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 40

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201

MODEL : NS60L
NS60L ราคาแบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : F1800 HYBRID
NS60L ราคาแบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 48

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : F1800L HYBRID
NS60L ราคาแบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 48

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : 46B24L

nopicBattery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : SG-60 SUPERGOLD
FB BATTERY SG115R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 50

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : SG-60L SUPERGOLD
FB BATTERY SG115R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 50

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : N50
N50 Battery FB

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 50

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : N50Z
N50Z

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : N50ZL
N50Z

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : F105 HYBRID
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200

MODEL : 55D23L
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 230 – สูง 200

MODEL : 75D23L
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 230 – สูง 200

MODEL : Q85
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 230 – สูง 200

MODEL : NS110
NS110R FB

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS110L
NS110L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : F-135 HYBRID
FB BATTERY F135R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : F-135L HYBRID
FB F135L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS125
NS125R FB

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : NS125L
NS125L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : F-3000 HYBRID
FB BATTERY FB3000R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : F-3000L HYBRID
F3000L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : SG-115 SUPERGOLD
FB BATTERY SG115R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 201

MODEL : SG-115L SUPERGOLD
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 201

MODEL : SG-DIN65R SUPERGOLD
SG-DIN65 FB BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 245 – สูง 189

MODEL : SG-DIN65 SUPERGOLD
SG DIN65 FB

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 245 – สูง 189

MODEL : SG-DIN77 SUPERGOLD
SG-DIN77 FB BATTERY

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 77

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 189

MODEL : SG-DIN100 SUPERGOLD
SG DIN100 battery FB

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 256 – สูง 189

MODEL : N100
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 406 – สูง 210

MODEL : N120
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 21

แอมป์ : 120

Size (mm.) : กว้าง 210 – ยาว 502 – สูง 210

MODEL : N150
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 25

แอมป์ : 150

Size (mm.) : กว้าง 220 – ยาว 505 – สูง 210

MODEL : N200
nopic

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : 33

แอมป์ : 200

Size (mm.) : กว้าง 276 – ยาว 518 – สูง 216

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197

เงื่อนไขการรับประกัน FB Battery

1. แบตเตอรี่รถยนต์รับประกัน 12 เดือนทุกรุ่น ชนิดเติมน้ำกลั่น แบบ SMS ชนิดแห้ง รับประกัน 24 เดือนหรือ 50,000 กิโลดูว่าอันไหนถึงก่อน

2. การรับประกันจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ของผู้ใช้การขาดการดูแล การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนของผู้ใช้ หรือน้ำท่วม,แผ่นดินไหว ไฟไหม้, ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ อื่นๆ

3. การรับประกันนี้จะสิ้นสุดทันทีหากมีการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางบริษัทฯทุกกรณี

4. การรับประกันแบตเตอรี่ FB นี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

  • สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธีหรือพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้ว
  • ไม่มีการตอกวันที่ระบุวันติดตั้ง หรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
  • แบตเตอรี่ไหม้จนละลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรือใช้งานเกินกำลัง
  • ระบบไฟชาร์จไฟเกิน จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
  • เปลือกแบตเตอรี่ ผนังเซลล์มีรอยแตกราวเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก