BOSCH แบตเตอรี่

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง

โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197


MODEL : 42B20
Bosch แบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 38

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201

MODEL : 42B20L
42B20 Bosch Battery

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 38

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201

MODEL : 65B24R
65B24L บอสช์ แบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 52

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : 65B24L
65B24L บอสช์ แบตเตอรี่

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 52

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : 80D23
80D26L ราคาแบตเตอร๊่ bosch

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 12

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 238 – สูง 201

MODEL : 90D26R
105D31R3

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 238 – สูง 200

MODEL : 90D26L
105D31R3

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 238 – สูง 200

MODEL : 105D31R
105D31R3

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : 105D31L
bosch battery 105D31L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

MODEL : DIN45
DIN45

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 240 – สูง 175

MODEL : DIN55R
Bosch Din55

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 55

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 248 – สูง 190

MODEL : DIN55L
Bosch Din55

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 55

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 248 – สูง 190

MODEL : DIN75
Bosch Din75

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 16

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 175

MODEL : DIN80
แบตเตอรี่ Bosch Din80

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 18

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 301 – สูง 200

MODEL : DIN100
DIN100 Bosch

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 18

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 365 – สูง 190

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ร้านคาร์แบตเตอรี่24ชั่วโมง

โทร. 084-099-4357 , 084-098-6197


 

เงื่อนไขการรับประกัน BOSCH BATTERY

 

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น S3 ของ BOSCH รับประกัน 12 เดือน  แบบ S4 ชนิดแห้ง รับประกัน 12 เดือนแบบ S5 รับประกัน 15 เดือน นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่

2. การรับประกันจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ขาดการดูแลการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว การจราจล

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงดัดแปลงโดยไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯทุกกรณี

4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ไม่มีการตอกวันที่ติดตั้ง หรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่
  • สะพานไฟ , ขั้ว บวก ขั้วลบขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี หรือสายไฟช็อด
  • แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภทผิดวิธี
  • ไดชาร์จรถยนต์ชาร์จไฟเกิน (Over Charge) ทำให้แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูง
  • เปลือก, ฝา, จุก,ผนังของแบตเตอรี่แตกเป็นตำหนิจากการใช้งานหรือเกิดจากการโดนกระแทก หรือไม่มีการรัดหรือ ล็อก ตัวแบตเตอรี่